Van der Worp

Renovatie

Renoveren of verbouwen is specialistisch werk

De renovatie of verbouwing van uw woning geeft een behoorlijke impact. Zeker als u gedurende de renovatie in de woning blijft wonen is het van groot belang, dat er een goede afstemming is met de aannemer en u als opdrachtgever. Tijdelijke voorzieningen moeten worden aangebracht, zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt. Na de renovatie heeft u een pand, dat toekomstbestendig is en mogelijk voorzien van alle moderne gemakken. Hierbij wordt ook gekeken naar het doorvoeren van energiebesparende maatregelen.