Van der Worp

Innovatie

Innovatief te werk gaan

De bouwsector is behoorlijk traditioneel en toch blijven de ontwikkelingen niet uit. Wij moeten op deze ontwikkeling inspelen en innovatief te werk gaan.

Eén van deze ontwikkelingen is het samenwerken met andere partijen middels het Building Information Model (BIM). BIM zorgt ervoor, dat wij kennis en informatie centraal kunnen benaderen, zodat alle partijen van architect tot aannemer deze informatie via de database ter beschikking hebben. 

Als lid van Bouwend Nederland hebben wij toegang tot het Bouw- en techniek innovatiecentrum (BTIC). Het BTIC gaat binnen de systematiek van het sectorenbeleid en in samenwerking met Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) lange termijn programma’s opzetten voor het ontwikkelen en toepassen van innovaties. 

BENG (Bijna Energieneutraal Gebouw)

Bijna-energieneutraal wil volgens het overheidsbeleid zeggen, dat de EPC bijna nul is. Het beleid is erop gericht dat de EPC-eis in het Bouwbesluit per 31 december 2020 dichtbij nul komt te liggen, oftewel bijna-energieneutraal. De eis wordt echter niet meer in een EPC-waarde uitgedrukt.

In plaats van een maximale EPC-waarde worden drie eisen worden gesteld:

–  een maximale energiebehoefte van de woning van 25 kWh/m2 gebruiksoppervlak per jaar;
–  een maximaal primaire energieverbruik van 25 kWh/m2 gebruiksoppervlak per jaar;
–  een minimaal percentage hernieuwbare energie (50 procent).

Het achterliggende idee van deze eisen is om energiebesparing voorop te stellen en hernieuwbare energie aanvullend te laten zijn om het primair energieverbruik verder terug te dringen. Deze eisen komen ongeveer overeen met een EPC van 0,2.

MPG (MilieuPrestatie Gebouwen)

De milieuprestatie van bouwwerken is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een bouwwerk. Hoe beter de milieuprestatie van het bouwwerk, hoe lager de milieu-impact is. De MPG geeft bij alle materialen, die in een gebouw worden toegepast aan wat hun milieubelasting (milieu impact) is. Het gaat hierbij om nieuwe gebouwen in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw (B&U), nieuwe kantoorgebouwen, die groter zijn dan 100m² en nieuwbouwwoningen.

Prefab bouwen

In de bouw worden verschillende bouwsystemen toegepast voor het bouwen van woningen, villa’s, flatgebouwen en kantoorgebouwen. De meest bekende bouwsystemen zijn betonsystemen, kalkzandsteen, metal stud en houtskeletbouw. Daarnaast zijn er prefab bouwsystemen van sandwich elementen als ook houtskeletbouw mogelijk. Met deze bouwmethoden bouwen wij in relatief korte tijd duurzaam en betaalbare woningen. Wij gaan graag met u in gesprek om de beste keuze voor u te bepalen.

Energielabel

Voor de verkoop of verhuur van uw pand heeft u een energielabel nodig. Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw gebouw is en welke energiebeparende maatregelen nog mogelijk zijn. Hoe minder fossiele energie wordt gebruikt hoe beter uw energielabel.  De verkoopbaarheid en waarde van uw gebouw kan hierdoor een flinke boost krijgen.

Om uw gebouw energiezuiniger te maken zijn wij de aangewezen aannemer. Wij kunnen de aanpassingen, die nodig zijn voor het energiezuinger maken van uw gebouw uitvoeren.

Hierbij kunt u denken aan warmtepompen, zonnepanelen, isolerende beglazing, vloer- en/of wandisolatie, isoleren van daken.

Voor verhuurde kantoorpanden is het per 2023 verplicht om energielabel C te behalen. Wacht niet te lang met uw aanvraag voor aanpassingen. Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.