Van der Worp

Certificering

Bouwgarant

Bouwgarant

Aannemersbedrijf Van der Worp B.V. werkt met BouwGarant. Deze bijzondere garantieregeling is ten behoeve van particuliere opdrachtgevers ontwikkeld. Zij bieden garantie op afbouw van werkzaamheden bij faillissement van de aannemer, garantie op herstel van gebreken en garantie op de constructie.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland

Van der Worp B.V. is lid van Bouwend Nederland. Zonodig is het produceren van het (verplichte) Veiligheids- en Gezondheidsplan betreffende uw project voor ons geen enkel probleem. Tevens zijn wij voorzien van een doorlopende Construction All Risk en ruime Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekeringen voor al onze uit te voeren projecten.

Integriteitsbeleid

Met de jarenlange certificering en door de frequente interne en externe audits is onze organisatie-structuur op hoog niveau gewaarborgd.

Volandis | SBB erkend leerbedrijf

Om jongeren in het bedrijf op te leiden, is een erkenning nodig. Volandis verstrekte dergelijke erkenningen van oudsher aan bedrijven in de bouw en infra. Vanaf 1 augustus 2015 is de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) hiervoor verantwoordelijk. Dat is een landelijke organisatie die door de overheid is ingesteld en die alle afzonderlijke kenniscentra in de diverse sectoren vervangt.

Woningborg

Woningborg

Aannemersbedrijf Van der Worp is aangesloten bij Woningborg. Woningborg is een organisatie, die zich voor de bouwsector bezig houdt met het waarborgen van woninggaranties, certificering, advisering en toetsing & toezicht. Er staan ongeveer 1100 ondernemingen ingeschreven bij deze organisatie, die voldoen aan de voorwaarden/eisen om onder Woningborg te mogen bouwen. Woningborg staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

TüV Nederland VCA**

VCA**

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA** is een bedrijfscertificering voor organisaties met onderaannemerschap en is gericht op de VGM-structuur binnen de organisatie.

Met het VCA**-certificaat hebben wij de basis gelegd om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. Onze werknemers en leidinggevenden kunnen het juiste niveau van bescherming bieden en het veiligheidsbewustzijn binnen ons bedrijf is door middel van gerichte training gewaarborgd. Gezondheid en veiligheid op het werk is voor uw bedrijf onmiskenbaar belangrijk.

STIP

STIP toont onafhankelijk aan dat STIP-bedrijven alleen verantwoord geproduceerd hout verkopen.

STIP sluit een principieel verbond met verantwoorde en betrokken houtverwerkers. Wij zijn STIP gecertificeerd wat inhoudt, dat wij alléén hout inkopen en verkopen dat verantwoord geproduceerd is. Oftewel, hout dat afkomstig is uit door TPAC goedgekeurde bosbeheersystemen.
Hout dat voldoet aan categorie A bewijs (certificatiesystemen) van de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van verantwoord bosbeheer en de handelsketen. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder “Documents”. Het hout is geaccepteerd door de “State secretary for the Dutch Procurement Policy”. Het gaat hierbij om aantoonbaar verantwoord geproduceerd hout, claims als FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Mix ≥70% en ≥ 70% PEFC gecertificeerd zijn toegestaan, de claims “FSC ® Controlled Wood”, PEFC Controlled Sources of Keurhout legaal zijn derhalve uitgesloten van deze regeling. Aangezien een STIP-bedrijf meerdere toegelaten systemen mag mengen met diverse claims geldt voor STIP de laagst gehanteerde claim; 70%.