Van der Worp

Duurzaamheid

Duurzaam bouwen milieu medewerkers maatschappij

Een duurzame toekomst begint vandaag!

Bij onze bouwprojecten houden wij rekening met de effecten op het milieu. Niet alleen tijdens de sloop, renovatie en de bouw, maar ook verdiepen wij ons in de mogelijkheden, die er zijn voor het gebouw zelf. Bij het realiseren en onderhouden van deze bouwwerken zijn klimaatadaptieve, luchtzuiverende, CO2-neutrale en gezonde gebouwen altijd ons streven.

Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.

 

Beperken van energie en terugdringen van CO2 uitstoot

Door het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s is de mogelijkheid gecreëerd om energiezuinig en elektrisch te rijden. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van LED verlichting zowel op de kantoren als op de werken. Daarnaast wordt er gewerkt met elektrisch gereedschap en machines op de bouwwerken. 

Wij spelen een belangrijke rol bij duurzame maatschappelijke opgaven, zoals de behoefte aan vermindering van gebruik van primaire grondstoffen, energie, minder vervuilende uitstoot en afval. De inzet op de circulaire economie. De toenemende vraag naar de bouw van energiezuinige woningen, gebouwen en infrastructuur. De forse opgave in de energiebesparing in de bestaande gebouwde omgeving. Klimaatverandering noodzaakt tot forse investeringen in de gebouwde omgeving om de economische schade te beperken.

Methoden voor duurzaam bouwen zijn Nul op de Meter (NOM), BENG prestatie (BijnaEnergieNeutraalGebouw), Energieneutraal bouwen en Circulair bouwen. 

NOM

Bij een Nul op de meter  (NOM) woning is het netto energiegebruik tot nul gereduceerd. Dit kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van energiebesparende en energie opwekkende voorzieningen.  Hiervoor zijn producten als warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers inzetbaar.

BENG

BENG staat voor BijnaEnergieNeutraalGebouw
Nieuwbouw woningen en bestaande woningen moeten duurzamer en energieneutraal worden. Daarbij is het belangrijk om kosten efficiënt te bouwen, maar ook dat uw woning nog steeds betaalbaar gebouwd of verbouwd kan worden. Aan de hand van drie eisen wordt de maximale energiebehoefte berekend. Het gaat daarbij om de energiebehoefte van zowel verwarming als koeling, onafhankelijk van de aanwezige installaties. Naast thermische isolatie hebben zaken als zon-oriëntatie en kierdichtheid daar invloed op. Ook wordt er rekening gehouden met een vaste hoeveelheid ventilatielucht.  Wij zijn de aangewezen partner om uw bouwplannen te toetsen aan de BENG eisen.

MPG (MilieuPrestatie Gebouwen)

De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaal gebruik. De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG is een objectief hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen.
Om een goede onderbouwing van de milieuprestatieberekening te verkrijgen kunnen wij u in contact brengen met de beste partijen.

Energieneutraal bouwen

Energieneutraal bouwen is helemaal van deze tijd!
In het algemeen betekent dit, dat in een gebouw het energiegebruik door fossiele brandstoffen wordt gecompenseerd door geproduceerde duurzame energie. Met een energieneutraal huis is het comfortabel wonen en ook kostenbeparend op de energie uitgaven.  Er zijn diverse subsidies beschikbaar vanuit de overheid om een energieneutraal huis te laten bouwen. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden.

Circulair bouwen

De bouwmethodes en materialen, die wij gebruiken hebben een lange tijd invloed op het ecosysteem en door circulair te bouwen kunnen wij deze invloed zoveel mogelijk beperken. Bij circulair bouwen komt veel kijken. Er moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van natuurlijke en herbruikbare materialen, die zo efficiënt mogelijk worden toegepast en die bij een eventuele sloop weer kunnen worden gebruikt.

Beperken van gevaar en hinder

Wij werken conform de VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) richtlijnen waarbij er verregaande aandacht wordt besteed aan de milieuregelgeving door het gebruik te maken van de Praktijkgids Milieuregelgeving in het bouwproces.

Het periodiek onderhouden en keuren van alle gereedschappen en machines wordt door de afdeling materieelbeheer georganiseerd. Het garanderen van veilig en goed werkend gereedschap heeft de hoogste prioriteit. Voor noodgevallen en calamiteiten is er een Bedrijfsnoodplan en een Bedrijfs-calamiteitenplan.

Aangesloten bij Bouwend Nederland

Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige en betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn.