Van der Worp

Realiseren extra verdieping

Op het bestaande kantoorpand is een extra verdieping gerealiseerd. Deze verdieping is opgebouwd uit een staalconstructie voorzien van gevelelementen, Trespla elementen en aluminium detaillering.