Van der Worp

Alarmsystemen

Veelal wordt het alarmsysteem aangesloten op een centrale meldkamer, zodat direct de politie wordt gewaarschuwd.

Een anti-inbraak systeem of alarmsysteem voor de woning zorgt voor een alarmsignaal in geval van calamiteiten. Een alarmsysteem beveiligt meestal niet alleen tegen een mogelijke inbraak, maar is vaak ook in staat om te waarschuwen bij brand, diefstal in de woning of andere calamiteiten. Veelal wordt het alarmsysteem aangesloten op een centrale meldkamer, zodat direct de politie wordt gewaarschuwd. Dit zorgt ervoor, dat er snel kan worden gehandeld in het geval van brand of inbraak en dat meestal verdere schade kan worden voorkomen.

Er bestaan verschillende soorten alarmsystemen. Sommige gaan direct af en produceren een stevig geluid bij bijvoorbeeld een inbraak of brand. Deze systemen gaan ofwel alleen af om de bewoner te waarschuwen en ongewenste bezoekers af te schrikken ofwel zenden direct een signaal door naar de particuliere alarmcentrale. Andere systemen genereren een zogenaamd stil alarm.

Onze specialisten kunnen u adviseren wat voor u het beste systeem is.