Van der Worp

Duurzaam ondernemen

Van der Worp en duurzaam ondernemen
Duurzaam Ondernemen: milieu, medewerkers, maatschappij én rendement

Duurzaam Ondernemen is bij onze bedrijfsbeslissingen niet alleen een hoger bedrijfsrendement na te streven, maar ook kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.

Wat betekent Duurzaam Ondernemen voor ons?

Wij minimaliseren de milieubelasting van de bedrijfsvoering door o.a.:
– beperken van gevaar en hinder:
wij werken conform de VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) richtlijnen waarbij wij verregaande aandacht besteden aan de milieuregelgeving door
het gebruik te maken van de Praktijkgids Milieuregelgeving in het bouwproces. Het periodiek onderhouden en keuren van alle gereedschappen en machines worden door onze afdeling materieelbeheer georganiseerd. Het garanderen van veilig en goed werken gereedschap heeft bij onze hoogste prioriteit.
Voor noodgevallen en calamiteiten is er een Bedrijfsnoodplan en een Bedrijfscalamiteitenplan.
– besparen van energie:
Door het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s is de mogelijkheid gecreëerd om energiezuinig en elektrisch te rijden.
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van LED verlichting zowel op de kantoren als op de werken.
– preventie en scheiding van afval:
Wij hanteren het protocol voor Afvalscheiding volgens BMD Advies en handleiding voor werken met gevaarlijke stoffen.
– aangesloten bij overkoepeld orgaan, Bouwend Nederland:
Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige en betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij
economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn. Wij spelen een belangrijke rol bij duurzame maatschappelijke opgaven, zoals de
behoefte aan vermindering van gebruik van primaire grondstoffen, energie, minder vervuilende uitstoot en afval. De inzet op de circulaire economie. De
toenemende vraag naar de bouw van energiezuinige woningen, gebouwen en infrastructuur. De forse opgave in de energiebesparing in de bestaande gebouwde
omgeving. Klimaatverandering noodzaakt tot forse investeringen in de gebouwde omgeving om de economische schade te beperken.

Wij bieden binnen ons bedrijf ruimte aan:
– de inbreng en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers:
Tijdens het 2-maandelijkse uitvoerders overleg komen de door het personeel aangedragen onderwerpen aan de orde. De overleggen worden regelmatig gehouden op
locatie of bij nieuwe productpresentaties van toeleveranciers.
– persoonlijke ontwikkeling:
Zo hebben wij per medewerker een uitgebreid meer jaren Scholingsbeleidsplan

Naast goede arbeidsomstandigheden en de veiligheid gaan wij nog een stap verder door aandacht te geven aan:
– normen en waarden op de werkvloer; hoe gaan medewerkers met elkaar om
– het stimuleren van de gezondheid van medewerkers

Wij stimuleren positieve ontwikkelingen in de samenleving, door o.a.:
– aanbieden van stage- en werkervaringsplaatsen